Közérdekű

Közadat oldalunk

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Csili Művelődési Központ
Székhely: Budapest
Cím: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4 – 6.
                                Baross u. 55.
Postacím: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4 – 6.
Telefonszám: +36 1 283-0230
Faxszám: +36 1 284-09-90
Központi elektronikus e-mailcím: info@csili.hu honlap: www.csili.hu
Titkárság:
        A titkárság vezetőjének neve: Bánki Andrea
        Telefon: +36-1-283-0236
        E-mail: info@csili.hu,  banki.andrea@csili.hu
      

 Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 07 .00– 19.30

                       Szombat – Vasárnap rendezvényhez igazodóan

1.1 Szervezeti struktúra

Csili SZMSZ

Csili Könyvtár SZMSZ 2016

Print 

1.1 Szervezeti egységek

Közművelődési alapfeladat ellátásának szervezete

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

                –              kulturális szakemberek

                –              információsok

                –              reklám-marketing szakember

Könyvtári alapfeladat ellátásának szervezete

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő

                –              könyvtár

Gazdasági csoport

Engedélyezett létszámkeret: 2,5 fő

                –              pénzügy, számvitel

                –              bér – munkaügy                 

                –              pénztár

                –              jegypénztár

Műszaki, épület-fenntartási szervezet létszáma 8 fő

                –              technikusok

                –              karbantartók

                –              portaszolgálat

Az intézmény dolgozói munkakörük szerint:

                –              vezetőállású dolgozók

                –              szakalkalmazottak

                –              gazdasági, műszaki, adminisztratív ügyintézők

                 –             fizikai dolgozók.

1.1 A szerv vezetői

Igazgató: Várhalmi András
Telefon: +36 1 283-02-36; Fax: +36 1 284-09-90;
postacím: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4 – 6.
E-mail: varhalmi@csili.hu

Igazgató helyettes: Kovács Emese
Telefon: +36 1 284-09-90; Fax: +36 1 284-09-90
postacím: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4 – 6.
E-mail: ko.emese@csili.hu

1.2 A szerv által felügyelt költségvetési szervek: nincs ilyen.
1.4 A szerv által alapított közalapítványok: nincs ilyen.
1.3 A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nincs ilyen.
1.5 Lapok: nincs ilyen.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Név: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselőtestülete
Székhelye: Budapest
Elérhetőség: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Telefon: + 36 (1) 283 0640
Postacím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
E-mail:  polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A foglalkoztatottak: 
Munkatársaink

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája: nincs adat.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései: nincs adat.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: nincs adat.
A működés eredményessége, teljesítmény: nincs adat.
Működési statisztika: nincs adat

3.2 Költségvetések, beszámolók

Beszámoló a Csili MK. 2016. évi tevékenységéről és javaslat a 2017. évi munkatervére
Beszámoló a Csili MK. 2015. évi tevékenységéről és javaslat a 2016. évi munkatervére

3.3 Működés

Közbeszerzés: Nincs adat.
Szerződések: Nincs adat.
Támogatások: Nincs adat.
Koncessziók: Nincs adat.
Egyéb kifizetések: Nincs adat.

Biztonsági terv és tűzvédelmi szabályzat – Színházterem (2016) PDF
Csili Színházterem
Csili helyszínrajz
Csili Könyvtár küldetésnyilatkozat 2016